Har du/i problemer med rotter, som kravler i kloakken og videre op i nedløb til tagrenden, og herefter kommer ind i huset?

Udover tagrender og inddækninger fremstiller vi også rottespærre til alle former for nedløb.​